Per Fredriksson

Per Fredriksson

Enterprisearkitektur

Per har arbetat i IT branschen sedan 1984 och är sedan 16 år specialiserad inom Enterprise- och Informationsarkitektur områdena. Pers uppdrag är vanligtvis inom IT styrning och governance i rollen som Enterprisearkitekt.

Per har djupa kunskaper inom styrning av IT och är van vid att hantera arkitektur-och designfrågor på en plattformsoberoende nivå. Med sina kunskaper och erfarenheter av både verksamhetsanalys och komplexa tekniska lösningar har Per förmåga att se helheten i en IT lösning.

Som konsult är Per analytisk, målmedveten, social och prestigelös. Med stort fokus på kundnytta arbetar han ofta nära slutkund för att leverera lösningar för långsiktig lönsamhet.

Kontakt:
per.fredriksson@tripoint.se
+46 763 10 28 80

Consultant picture
Henrik Hermansson
Mjukvaruarkitektur, systemutveckling
Consultant picture
Ulla Wikström
Verksamhetsarkitektur, kravanalys, projektledning
Consultant picture
Jonas Magnusson
Lösningsarkitektur, systemutveckling (.Net), utvecklingsstrategier, arkitektur/kod- review.
Consultant picture
Johan Hedlund
Mjukvara och lösningsarkitektur, teknisk projektledning, integration
Consultant picture
Kjell Berggren
Enterprisearkitektur, projektledning, verksamhetsmodellering, utredningar & granskningar
Consultant picture
Stefan Waborg
IT- Arkitektur, kravanalys, kvalitetssäkring, webbteknik, globala webbsajter
Consultant picture
Ralf Krakowski
Mjukvaruarkitektur, systemutveckling (Java), teknisk projektledning, kravanalys
Consultant picture
Tommy Savela
Mjukvaruarkitektur, systemutveckling (.Net), säkerhet
Consultant picture
Frank Viksten
Kvalitetssäkring, testledning, kravhantering, prestandatest
Consultant picture
Daniel Aktius
Mjukvaruarkitektur, systemutveckling (Java)
Consultant picture
Lisa Melin
Kvalitetssäkring, projektledning, testledning
Consultant picture
Stefan Andreassen
Grundare av Tripoint och operativt ansvarig
Consultant picture
Tony Stedt
IT-Arkitektur, kravanalys, integration, databasdesign
Consultant picture
Daniel Häggqvist
Projektledning, verksamhetsutveckling, Service Management
Consultant picture
Henrik Arvidson
Mjukvaruarkitektur, systemutveckling (Java)
Consultant picture
Charlotta Sundin
Projektledning, förvaltningsledning, kravanalys
Consultant picture
Mattias Sandsäter
Mjukvaruarkitektur, systemutveckling (.Net)
Consultant picture
Ingemar Reinholdt
Förvaltningsledning, projektledning, kravhantering, (Associerad partner)
Consultant picture
Christian Edberg
Mjukvaruarkitektur, systemutveckling, integrationsexpert, (Associerad partner)
Consultant picture
Mattias Liss-Daniels
Projektledning, verksamhetsutveckling, Enterprise arkitektur & CRM-specialist. (Associerad partner)