Om oss

Ordet ”tripoint” betyder en punkt där tre länder möts. Det finns 157 tripoints i världen, varav Treriksröset är ett.

När vi 2013 startade morgondagens konsultföretag kändes ordet som en bra symbol för hur vi arbetar – med tre kompetensområden samlade i en kraftfull helhet. Strategi – från affärsidé till genomförandeplan. IT-arkitektur – Förmåga att kombinera helhet med viktiga detaljer. Utveckling – tekniskt genomförande med spetskompetens

Det är i samspelet mellan dessa kraftfält som vi förverkligar vår affärsidé – att skapa långsiktigt hållbara resultat för våra kunder. Det som gör oss unika är vår djupa kunskap inom informations- och systemarkitektur i kombination med ett brinnande intresse för våra kunders verksamheter. Vi har kompetensen och erfarenheten, men också viljan att hjälpa våra kunder att ta kloka och långsiktiga beslut som ger ekonomisk vinst och hållbara resultat.

Vår filosofi

Vi är fria och oberoende. Vi äger oss själva och styr vår egen utveckling. Oberoendet innebär att vi ser varje ny utmaning som unik. Vi är inte bundna till någon enskild plattform, utan levererar alltid den bästa lösningen utifrån de lösningar som passar bäst för uppdraget.

Frihet, förmåga, och hållbarhet är nyckelord. Vi tror på varje medarbetares förmåga att utveckla nya idéer till förmån för vårt företag, våra partners och våra kunder. Vi jobbar i en platt organisation utan traditionell struktur – vilket man bara kan göra om man har ordning och reda i själ och hjärta.

Frihet

Man behöver inte vara konspiratorisk för att tycka att friheten är under press i vår tid. Det räcker att följa med i nyheterna. Ifrågasättande och kritik står inte alltid högt i kurs i arbetslivet heller, man ska hellre ställa in sig i ledet och vara tyst.

Vi tycker tvärtom. Därför är frihet ett kärnvärde i vår kultur.

Friheten handlar också om att vi själva kan välja hur vi vill utveckla vårt bolag, med friheten att göra bra saker både internt och externt. Vi har inga externa ägare som begränsar vårt handlingsutrymme. Det oberoendet ger oss möjlighet att enklare utveckla nya idéer som kommer våra kunder till godo.

De lösningar vi föreslår och genomför får aldrig innebära att kunden målas in i ett hörn och tvingas dansa efter vår pipa. Vi är inte bundna till någon enskild plattform, utan levererar alltid den lösning eller den rådgivning som ger kunden störst nytta.

Tripoint startades med idén att skapa ett företag där både den kollektiva gemenskapen och den individuella drivkraften ska få stort svängrum. Friheten att utvecklas både som individ och grupp ska genomsyra allt vi gör. Det ställer höga krav på både ansvarskänsla och medkänsla både från företaget och den enskilde. Enkelt uttryckt: vi hjälper varandra att lyckas.

Förmåga

Vi hade inte varit där vi är utan en enormt stark förmåga hos varje enskild medarbetare att göra bra saker för våra kunder, partners och kollegor. Denna förmåga är en kombination av motivation, drivkraft, kunskap och erfarenhet.

Vi tror på förmåga. Förmåga driver samhället framåt. Förmåga gör att människor får jobb och kan må bättre och vara involverade.

Hållbarhet

Vår tids mest använda ”buzzword” är förmodligen hållbarhet. Det är både bra och dåligt. Det är bra när man menar allvar, på riktigt och på djupet. Det är dåligt när det används som ett klistermärke.

Vi är inga gröna hjältar. Men vi är uppriktigt inriktade på att göra allt som rimligen är möjligt för att dra vårt strå till stacken och bidra till ett samhälle som är i bättre balans.

När vi startade hade vi Patagonia som förebild varumärkesmässigt, på grund av deras integritet, miljösyn och kvalitetstänkande.

Vissa arbetsplatser tvingar medarbetarna välja mellan karriär och familjeliv. På Tripoint vill vi undvika detta, eftersom vi vet att harmoniska människor gör ett bättre jobb.

Hållbarhetstänkandet är helt centralt i våra kundrelationer. Både ur användarperspektiv och förvaltarperspektiv ska det vi leverera ha livslängd och stabilitet. Det ska vara effektivt att förvalta, enkelt att använda och möjligt att förändra.

Content image Content image Content image