Vår miljöfond

Vi har bestämt oss i den stora frågan om hållbarhet, klimat och miljö. Vi har startat vår omställning till ett hållbart företagande. Det innebär att vi lyfter hållbarhet och miljö till en del i vår kärnverksamhet.

I arbetet med vår miljöfond fokuserar vi på 3 områden genom att avsätta 1% av vår omsättning eller 10% av vår vinst i:

 

Investeringar

Vi investerar i företag och verksamheter som aktivt arbetar med produkt och tjänsteutveckling med hållbarhetsinriktning. Exempelvis Peckas Naturodlingar, sol/vindkraft och grön återvinning.

 

Bidrag

Vi ger också bidrag till små organisationer där ”eldsjälar” kämpar för en bättre planet.

 

Utbildning

Vi håller utbildningar i hållbarhet och miljökunskap som kan bidra till oss privat såväl som för våra kunders utveckling.