Digital kvalitetssäkring

För de flesta företag blir webben en allt viktigare kanal. Gamla och nya affärer flyttar ut på nätet kanske till och med hela verksamheter. Nya krav ställs på företagens webbsajter och man börjar mer se det som en plattform för digital kommunikation och digitala affärer.

Förr var webbsajten ofta helt fristående från företagets övriga system och bestod på sin höjd av ett par webbservrar, någon applikationsserver och en databas. Dagens sajter är betydligt mer komplexa och innehåller en mängd komponenter, delsystem och integrationer.

Flera av Tripoints konsulter har gedigen erfarenhet av att arbeta med stora, komplexa webbsajter i alla faser. Vi har gjort kravarbete, hjälpt till med upphandling av plattformar, gjort systemdesign, arkitekturarbete, byggt, testat och kvalitetssäkrat, förvaltat, vidareutvecklat, migrerat till ny plattform och avvecklat – kort sagt har vi hanterat alla faser i en stor webbsajts liv. Vår kunskap är inte direkt kopplad till ett enskilt verktyg eller plattform men vi har extra stor erfarenhet av Sitecore, Tridion och Episerver.

Kontakta oss gärna för att diskutera dina utmaningar och hur vi kan hjälpa dig till bättre affärer genom stabilare system till lägre kostnader.

För mer information, kontakta Stefan Waborg.
Tel nr: +46 700 10 78 00
[email protected]