IT-arkitektur

IT-arkitektur på ett övergripande plan innebär att välja exempelvis lösningar, plattformar och ramverk utifrån en kravbild.

I många projekt har vi sett att de val som gjorts inte baserats på kraven och därför inte löser de problem som var tänkta att lösas. Arkitekturen har valts på annat än kraven och har ofta blivit alltför komplex eller onödigt svåra att förvalta över tid.

Vi på Tripoint tycker att en IT-arkitektur ska vara så enkel som möjligt, men inte enklare. För att hitta denna enklast möjliga arkitektur krävs erfarenhet och kunskap, men också ödmjukhet. Erfarenheten gör det möjligt att förstå vilka arkitekturval och utmaningar som ett projekt står inför. Kunskapen gör de olika möjligheterna tydliga. Ödmjukheten gör det möjligt att se de begränsningar som en organisations historia och sammanhang kan innebära, men också att se nya öppningar.

En god IT-arkitektur är hållbar vilket innebär: effektiv att förvalta, förändringsbar och möjliggör en god kvalitetsnivå över tid.

Baserat på vår breda erfarenhet och djupa kunskap kan vi erbjuda bland annat:

 1. Lösningsarkitekt i projekt
 2. Mjukvaruarkitekt i java eller .net utvecklingsprojekt
 3. Arkitekturstöd vid upphandlingar på beställarsidan
 4. Arkitekturgranskningar av IT-lösningar
 5. Framtagning av verksamhets- och informationsarkitektur
 6. Framtagande av referensarkitekturer och prototyper när flera alternativ finns på bordet inför viktiga teknikbeslut
 7. Utveckling av arkitekturella guidelines och framtagning av utvecklingsplaner

Exempel på våra erfarenheter:

 • Vi har haft ansvar för lösnings- och mjukvaruarkitekturen för en global SaaS lösning baserat på .net med ett stort antal användare.
 • Vi har haft övergripande arkitekturansvar för flera globala bolags internetsiter.
 • Vi har tagit fram helt ny teknisk arkitektur för hur framtida system ska utvecklas på ett större produktbolag inom IT-branschen.
 • Vi har genomfört ett flertal arkitekturgranskningar där fokus varierat i allt från kodgranskning till val av lösningsarkitektur för att stödja en digital strategi.

För mer information, kontakta Kjell Berggren.
Tel nr: +46 707 99 43 10
kjell.berggren@tripoint.se