Arkitektur

IT-arkitektur på ett övergripande plan innebär att välja exempelvis lösningar, plattformar och ramverk utifrån en kravbild.

I många projekt har vi sett att de val som gjorts inte baserats på kraven och därför inte löser de problem som var tänkta att lösas. Arkitekturen har valts på annat än kraven och har ofta blivit alltför komplex eller onödigt svåra att förvalta över tid.

Vi på Tripoint tycker att en IT-arkitektur ska vara så enkel som möjligt, men inte enklare. För att hitta denna enklast möjliga arkitektur krävs erfarenhet och kunskap, men också ödmjukhet. Erfarenheten gör det möjligt att förstå vilka arkitekturval och utmaningar som ett projekt står inför. Kunskapen gör de olika möjligheterna tydliga. Ödmjukheten gör det möjligt att se de begränsningar som en organisations historia och sammanhang kan innebära, men också att se nya öppningar.

En god IT-arkitektur är hållbar vilket innebär: effektiv att förvalta, förändringsbar och möjliggör en god kvalitetsnivå över tid.

Detta är några exempel på vad Tripoints arkitekter gör:

 • Utbildning och mentorskap för IT-arkitekter
 • Utbildning och mentorskap för affärsutvecklare som skall jobba nära IT-team
 • Oberoende rådgivning runt teknik och arkitektur i upphandlingar
 • IT-strategier för digital transformation
 • Strategi för digitalt ekosystem
 • Definiera roadmaps för digital transformation
 • Definiera målarkitektur som skall vara vägledande i digital transformation
 • Service Design – Customer Journey Mapping, Service Blueprinting
 • Strategi och metod för att hantera teknisk skuld
 • Strategi för att modernisera IT-legacy
 • Arkitekturdokumentation för IT-landskap och enskilda system
 • Arkitekturgranskning
 • Kodgranskning
 • Lösningsarkitektur
 • Microservice-arkitektur
 • Mjukvaruarkitektur i .net och Java

 

För mer information, kontakta:

Jonas Magnusson
Tel nr: +46 722 66 35 10
[email protected]

eller

Kjell Berggren
Tel nr: +46 707 99 43 10
[email protected]