Strategi & ledning

Begreppet strategi är för många ett negativt laddat begrepp. Kanske beror detta på att när man skall ta fram en strategi så är mångas erfarenhet att man hamnar för långt ifrån själva planen för genomförandet. Ofta beskrivs områden på en alltför generell och teoretisk nivå. Tripoint har en annan erfarenhet och ansats, vi kallar det ”Crafting”!

Vi anser att strategier kan användas effektivt i smått och stort. Vi alla utvecklar dagligen små strategier, hur skall vi lägga upp vår kommande semester? Vad skall vi ha för strategi när vi köper ny bil och så vidare…

En strategi behöver inte besvara alla frågor eller innebära en uttömmande skriftlig rapport. En verkningsfull strategi ger vägledning och riktning för att nå nya viktiga mål i en verksamhet. En bra strategi knyter an till dem det berör på ett både praktiskt och känslomässigt plan.

Varje strategi har unika förutsättningar beroende på organisation & kultur, kund / affärsutveckling, tekniska förutsättningar och processer & strukturer.

Matris

Vi kan hjälpa din organisation att ta fram handfasta praktiska strategier inom Digitala affärer, och IT-utveckling.

Strategi

Vårt angreppssätt är att alltid utgå från våra kunders affärer och interna förutsättningar, vi har en öppen attityd till moderna ramverk och metoder men väljer alltid det som passar kunden bäst i en given situation.

Kundbehov

Att få vara med och ta fram en strategi är ett intressant och spännande arbete, utformningen av en strategi kan uttrycka sig på flera sätt, det kan vara att skapa en film som uttrycker strategin på ett kommunikativt bra sätt, det kan vara en presentation, det kan vara rapport, en roadmap som stöd till olika delstrategier, det kan vara att underbygga en ny affärsvision med praktiska exempel. Det finns inga regler hur en strategi bör utformas, det anpassas till varje given situation för att uppnå maximal nytta.

Tripoint brinner för att få vara med och förverkliga en framtagen strategi, att hitta de viktiga praktiska detaljerna för ett genomförande och vara med och leda arbetet i mål, eller få vara en del av den tekniska utvecklingen och se det verkliga resultatet.

Tripoint har utfört ett flertal strategiuppdrag, exempel på aktuella case:

Produktbolag: Framtagning av utvecklingsstrategi och arkitekturellt ramverk för all ny och vidareutveckling.

Tillverkande industri: Utformning av ny IT vision och IT strategi på hög nivå. ”From IT-Infrastructure to Consumer Applications”.

Tjänstebolag: Framtagning av utvecklingsstrategi för all ny och vidareutveckling av kund & verksamhetsapplikationer.

Bank: Framtagning och implementering av Digital strategi. Nya affärsmodeller, nya kundapplikationer och en tydligen roadmap med berörda systemförändringar.

För mer information, kontakta Pär Bäck.
Tel nr: +46 707 33 46 15
[email protected]