Utveckling

Hållbarhet utgör en central del i Tripoints värdegrund. Det reflekteras givetvis också i vårt förhållningssätt till systemutveckling:

Hållbar mjukvara

I en snabbrörlig verklighet där behov kan uppstå och förändras över en natt är snabba leveranser av mjukvara en stor konkurrensfördel. Våra konsulter är tekniska experter, ofta “go-to-personer”, med bred erfarenhet från många olika typer av utvecklingsprojekt och branscher. Vi kombinerar en gedigen kompetens inom systemutveckling med en brinnande passion för god systemdesign och flexibel arkitektur. Exempelvis nyttjar vi principer som SOLID, Clean Code och Clean Architecture för att skapa mjukvara som är flexibel och effektiv att vidareutveckla. Vidare har vi även erfarenhet av automatisering av allt från kvalitetssäkring till deployer så att större fokus kan läggas på utveckling. All denna kompetens kombinerar vi för att effektivt skapa högkvalitativ mjukvara tillsammans med våra kunder.

Hållbara team

Våra konsulter har erfarenhet av ett stort antal olika typer av projekt, arbetssätt och samarbetsformer. Vi är även vana vid att arbeta inom ledande roller som Lead Developer, Team Lead och Solution Architect. Tack vare detta kan vi bidra med värdefulla erfarenheter och idéer för effektivare samarbete inom hela utvecklingsteam. Vår uppfattning är att smartare arbetssätt inte bara resulterar i högre leveranshastighet utan även mer välmående och stimulerade individer. Dessutom trivs vi som bäst när våra insatser inte bara uppskattas av våra kunder, utan också av våra kollegor ute på uppdragen.

Hållbara relationer

Som konsulter på Tripoint strävar vi alltid efter att ta kloka tekniska beslut som inte låser in våra kunder i onödiga beroenden. Vi förespråkar ett resultatinriktat och öppet förhållningssätt till programspråk, ramverk och tekniker. Vidare engagerar vi oss för att våra insatser ska leverera maximalt värde, både kort- och långsiktigt, och det märks tydligt i det förtroende vi skapar hos både våra kunder och kollegor. Givetvis engagerar vi även oss i relationerna inom Tripoint. Vi värdesätter varandra inom bolaget, och anordnar därför frekvent såväl sociala aktiviteter som kompetensluncher för att dela med oss av vår kunskap till varandra.

För mer information, kontakta:

Marcus Parkkinen
Tel nr: +46 725 14 30 30
[email protected]

eller

Ralf Krakowski
Tel nr: +46 736 00 80 45
[email protected]