Systemutveckling

Det är inte ovanligt att en stor del av IT-budgeten går till underhåll av olika system och applikationer. Målet är förstås att frigöra större resurser till nödvändiga nyinvesteringar och vidareutvecklingar. Tripoints övergripande mål inom systemutveckling är att försöka hjälpa våra kunder till ett läge där målet nås genom högre effektivitet och bättre kvalitet. För att överleva morgondagens konkurrens är denna förflyttning helt nödvändig.

Vårt mål är alltid att bidra med hållbara lösningar. När vi hjälper våra kunder att bygga IT-system ska systemet, plattformen eller applikationen alltid vara:

  1. Effektiv att förvalta
  2. Förändringsbar
  3. Hålla tillräckligt god kvalitet

Våra konsulter är vana att arbeta i ledande roller vid systemutvecklingsprojekt. Alla har djup teknisk kompetens och kunskaper inom IT-arkitektur. Vi kombinerar känslan för detaljer med förståelse för helheten.

Vi har en öppen inställning till kända metoder och processer, men vårt fokus ligger på att leverera effektivt och få ut maximalt av alla involverande i en positiv och stimulerande miljö.

För mer information, kontakta Ralf Krakowski.
Tel nr: +46 736 00 80 45
[email protected]