Vårt arbetssätt

The Tripoint Way (TPW) är vårt arbetssätt, det är en kombination av metoder, erfarenheter, och standarder som sammantaget ger en trygghet och flexibilitet i ett snabbrörligt och utmanande uppdrag. TPW används i någon form i alla våra uppdrag. TPW beskrivs i fyra enkla huvudsteg.
tpw

Learn the business

Varje projekt eller uppdrag börjar med ett nuläge, att lära sig det övergripande sammanhanget och de viktiga detaljerna i den specifika affären. Alla konsulter som arbetar enligt TpW bär med sig många och långa erfarenheter från branscher, situationer, organisationer och utmaningar som värdefull input till det specifika uppdraget.

Den långa erfarenheten kombinerat med en naturlig nyfikenhet och en aldrig sinande vilja att lära sig nya detaljer om en kund skapar en kunskap som är avgörande för ett uppdrags framgång. Högt tempo, snäva tidsramar, mycket information – våra konsulter verkar i en snabbföränderlig värld där höga krav är vardag. Förändring är ett naturligt tillstånd och förmågan att anpassa sig till en grupp och en situation blir avgörande för framgång.

Fokus för vår kunskapsinhämtning är affären. Hur fungerar affärsmodellen, varför behövs det en förändring i IT, hur hanteras processerna, vad är den optimala lösningen på kort respektive lång sikt, vad finns det för risker med en förändring, hur skulle andra organisationer ha agerat? Analysen fördjupas och utvecklas i nästa steg – Analys.

Analyze the business

Analysen av situationen, organisationen, påverkande faktorer, möjligheter och begränsningar påbörjas omedelbart vid starten av ett uppdrag för att sen fortsätta i en iterativ process som spänner över hela uppdragets längd.Precis som i fasen lärande ligger fokus i Analys på affären.

Verktyg som what-if-analyser, SWOT-analyser, best practise samt att ta in information om andra organisationer med liknande utmaningar ger sammantaget en bild över nuläge och önskat läge för att nå framgång. Oftast definieras inte framgång i termen av IT-förändringar, utan vad IT-förändringarna i sin tur får för påverkan på affären.

Hur samverkar IT och verksamhet på ett effektivt sätt? Hur når man nya försäljningsmål i digitala kanaler utan att spräcka en oftast hårt ansatt IT-budget? Hur ger man en controller rätt verktyg för att analysera affären? Analysfasen tar fram svaren på en mängd frågor inom organisation, process, verktygsval, underhåll och hundra svar till. Kombinationen av lärande och analys i samverkan mellan konsult och uppdragsgivare ger en solid grund för utveckling och förändring.

Counsel and decide

En avgörande framgångsfaktor för alla uppdrag är kommunikation inom ramen för ett projekt eller ett uppdrag. TPW uppmuntrar en kombination av prestigelöshet, nyfikenhet och en förmåga att kommunicera med olika delar av en verksamhet, som sammantaget ger effektiv kommunikation mellan projektets intressenter och deltagare.

Framväxten av agila, lättrörliga metoder har ökat kraven på ledarskap och kommunikation. Ett agilt utvecklingsprojekt kräver många beslut från en produktägare, där övergripande mål bör gå hand i hand med mer detaljorienterade underlag.

Develop

Inom fasen utveckling ryms flera olika typer av projekt. Förändra, förädla eller bygga nytt? Införa ett affärssystem som innebär förändrade processer? Organisera information för att skapa effektivitet och enklare underhåll? Förädla produktinformation för att kunna skapa en e-handel?

Gemensamt för olika typer av utvecklingsprojekt är behovet av arkitektur, ledning och säkerställande av kvalitet. I TPW samlar Tripoint samtliga verktyg som en konsult behöver för att nå framgång i fasen.